Shiva Aahvaan Mantra ( शिव आह्वान मंत्र ) Excellent Song of Lord Shiva | Most Powerful Meditation


Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay Om Mrityunjay Pareshaan Jagadaabhayanaashan Tav Dhyaanen Devesh Mrityupraapnoti Jeevati Vande Ishaan Devaay Namastasmai Pinakine Aadimadhyaant Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Namastasmai Bhagwate Kailasachal Vaasine Namobrahmendra Rupaay Mrityunaasham Karotu Me Trayambakaya Namastubhyam Panchasyaay Namo Namah Namo Dordandachaapaay Mam Mrityum Vinaashay Namordhendu Swarupaay Namo Digvasanaay Cha Namo Bhaktarti Hantre Cha Mam Mrityum Vinaashay

100 thoughts on “Shiva Aahvaan Mantra ( शिव आह्वान मंत्र ) Excellent Song of Lord Shiva | Most Powerful Meditation”

 1. I luv my shiva. I had no child for 4 yrs .my in laws abused me a lot .l even thought of committing suicide but u always stood there for me n l never lost my hope on u. One day u came in my dream n said that l am going to get pregnant in 5 months n same thing happened.the result came positive.U had blessed me with a healthy son.U had appeared in my dream on 23 Feb.n my son's birthday is also on 23 Feb.I will always always IOVEu.
  BHAKTI ME SHAKTHI.

 2. Merai to har kand kand mai merai mahadev ka waas h merai mahadev merai sab kuch h har har mahadev merai mahadev ki Lila he nirali h Jo har kisi ko samjh ni ati h jis ko bhe ati h wahi merai mahadev ki Lila mai nel ho jata h har har mahadev singer mahadev mai tera bhakat mahadev

 3. हे शिव इस माह होने वाले पुत्र का नाम आप पर शिवाय रखने का संकल्प लिया हूँ। ॐ नमः शिवाय

  जगत जननी मां भवानी की कृपा से पहली संतान मेरी पुत्री भी मां जगत जननी का आशीर्वाद है

 4. ॐ मृत्युंजय परेशान जगदाभयनाशन । तव ध्यानेन देवेश मृत्युप्राप्नोति जीवती ।।
  मतलब : हे मृत्यु पर विजय पाने वाले ईशान देव , जगत के भय नाश करने वाले । तुम्हारा ध्यान करता हूं हे देव मृत्यु से बचा कर जीवन दें।।
  वन्दे ईशान देवाय नमस्तस्मै पिनाकिने । आदिमध्यांत रूपाय मृत्युनाशं करोतु मे ।। नमस्तस्मै भगवते कैलासाचल वासिने ।
  मतलब : में वंदना करता हूं ईशान देव की , पिनाक धनुष धारण करने वाले , आदि से जो सदा हैं , मृत्यु का नाश करो । नमस्ते हे भगवान , कैलाश में वास करने वाले।।
  नमोब्रह्मेन्द्र रूपाय मृत्युनाशं करोतु मे ।। त्र्यंबकाय नमस्तुभ्यं पंचस्याय नमोनमः ।
  मतलब : नमन करता हूं ब्रह्म रूप शिव को , मृत्यु का नाश करो , तीन नेत्र वाले शिव में आपको नमन करता हूं , पांच मुख वाले शिव आपको नमन।।

 5. When u closes ur eyes and listen this mantra carefully then u start experiencing the waves are flowing in your entire body & u start feeling some kind of energy is changing ur life and taking u towards a positive life…amazing power.. thanks for creating such devine mantra..

 6. Я вижу этот рускибог одобряет так по подарку да но я то не одобряю мне не много не совсем кисло в хуй только осваеваюсь дочь до сехпор ебали по этому она не могла меня спросить она просто уходила из дома как на роботу или учобу в автошколу а она ходила ебалась за кусок хлеба и она дальше хочет ити ебатса это всё очень тежолый спектакль пустого стула

 7. Моя дочь говорила со мной отпрашевалась комуникацыя была обычная семейная а потом год прошолкак день.

 8. "SHIVA", AAPKO MERI TUCH SI JINDGI ARPAN PRABHU.
  Prithvi, ye Brahmand ye Chandra-Surya jab tak rahe, mujhe sirf "HINDU DHARM" k under hi janam dena, chahe, dalit hi kyun na ho.

  Very sweet voice, very shaktisally mantra. Thankyou! And Jai " SANATAN"! Jai "HINDU"!

 9. Maine kuch nahi Kiya hai…bas mai fasa hu wo bhi nahi jaanta … comments Karta tha …phir aisa q…na Maine Kisi desh ko galat bola …na Kisi religion ko…jis desh ka Jo dharm ka hu wo sab bolte hai…baaki maine sabke liye accha hi bola…phle kadva lagg gaya ho…baaki dheere dheere mere mai bahut badlaav aaya…thik hai karlo …dara mat …karle…bahut jhel gaya 2 saal se…ye suru se hi mujhe paagal dikhana chahte the…aaj pata chal raha…good bro…Koi bhi ho…lekin itne din mai pata lagg gaya hoga ki Maine kuch galat nahi Kiya…mere saath hi sab galat hua hai…Maine nahi Kiya bhai…ye mai abhi se nahi kab se bol raha…Jo rahta hai sab bol deta hu…

 10. Om 🌹🌹 🌹🌹 🌹🌹 🌹🌹 🌹🌹 🌹🌹 🌹🙏 🙏🌹 🙏🌹 🙏🌹 🙏🌹 🙏🌹 🙏🌹 🙏🌹 🙏🌹 🙏🌹 🙏🌹 🙏

 11. Shiv ji toh bahut bhole hain par jab bhakton pe aanch aati hai toh Bholenath ko Mahakal banne mein der nahi lagti … OM NAMAH SHIVAYE

 12. महादेव महादेव महादेव खुद को जनाना ही सत्य हैं और मृत्यु हैं बाकी सब मिथ्या हैं ॐ नमः शिवाय

 13. Om namah Shivaya!!!!
  I'v a question please, Why these two verses aren't sung?
  Thank you so much! Namastè!

  (Devam mrituvinaashanam bhayaharam saamrajya mukti pradam
  Nana bhutagananvitam divi padaih devaih sada sevitam.

  Agyaanaandhakanaashanam shubhkaram vidhyaasu saukhya pradam
  Sarv sarvapati maheshwara haram mrityunjay bhaavaye).

 14. Prapancha sritunda mukhalasakaya samasta sanghar karam namami; jagat jananai jagadik pitri om namah shivaya namah shivaya om nama shivayai namah shivàya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,